TRÆD FREM

handelsbetingelser

Alle kurser, produkter og uddannelser på denne hjemmeside udgår fra Træd Frem, CVR nr. 3625 4319, c/o Liva Echwald-Tijsen, Fiolstræde 23, 1171 København K. Vi kan kontaktes på: LIVA@TRAEDFREM.DK

Uddannelse, kurser og rådgivning.

Uddannelse, kurser og workshops afvikles på de angivne tidspunkter. I tilfælde af ændringer bliver køber orienteret mindst 24 timer i forvejen. Hvis kurser eller workshops skulle blive aflyst, får køber det fulde indbetalte beløb retur. Tilmelding er bindende. Hvis du afbestiller din deltagelse inden otte dage før kursusstart, bliver du faktureret et administrationsgebyr på 5 % af kursusprisen plus moms. Hvis du vil afbestille, når der er under otte dage til kursusstart, har du følgende valgmuligheder: Du kan sende en anden person end dig selv, eller du kan udveksle dit kursusgebyr til nogle af vores andre ydelser. Når der er otte dage eller under til kursusstart, kan du ikke længere få pengene retur.

Køb af en til en rådgivning er bindende. Du kan ændre din tid op til 48 timer inden din aftale. Efter endt session gives der ikke penge retur. Du er selv ansvarlig for at have en velfungerende telefonforbindelse eller møde op på det aftalte tidspunkt.

Rettigheder

Liva Echwald-Tijsen har alle rettigheder til de leverede digitale produkter og alt materiale, trykt og digitalt, som stilles til rådighed i relation til kurser og uddannelser. Ved køb opnås brugsret til produkter og materiale. Brugsretten er personlig. Produkter og materiale skal behandles fortroligt og må ikke udleveres eller videregives til tredjemand. Produkter og materiale må kun anvendes til eget brug.

Produkter og materiale må ikke anvendes til andre formål end det, hvortil de er købt, herunder må de særligt ikke anvendes kommercielt i direkte eller indirekte konkurrence med Liva Echwald-Tijsens virksomhed. Træd Frem’s navn må ikke anvendes i reklame- eller referenceøjemed uden skriftlig tilladelse.

Såfremt de(t) leverede produkter/materiale og Træd Frem’s navn anvendes i strid med denne bestemmelse, er Liva Echwald-Tijsen berettiget til en bod på 120.000 kroner per overtrædelse. Såfremt der er tale om en fortsættende overtrædelse beregnes ny konventionalbod for hver påbegyndt måned. Liva Echwald-Tijsen er også berettiget til at få overtrædelsen stoppet ved fogedforbud uden sikkerhedsstillelse.

Ansvar:

Ethvert erstatningsansvar, som Liva Echwald-Tijsen måtte pådrage sig i relation til sine produkter, kurser, coaching, rådgivning og uddannelser, er begrænset til direkte skade og tab. Liva Echwald-Tijsen skal under ingen omstændigheder være ansvarlig for indirekte skade eller tab. Ansvarsfraskrivelsen for indirekte skade og tab gælder uanset arten af erstatningsansvar og uanset, om Liva Echwald-Tijsen har handlet simpelt uagtsomt. Liva Echwald-Tijsens erstatningsansvar for direkte skade og tab er begrænset til 50 % af prisen på det produkt eller den ydelse, som erstatningsansvaret vedrører.

Sprog:

Disse handelsbetingelser er udfærdiget på dansk.

Liva Echwald-Tijsen kan dog frit vælge, hvorvidt al anden kommunikation (både mundtlig og skriftlig), herunder undervisningsmateriale og -sprog, skal være på dansk eller engelsk.

Lovvalg og værneting:

Uoverensstemmelser mellem Træd Frem eller Liva Echwald-Tijsen og køberen skal afgøres efter dansk ret ved Københavns byret som første instans.

© 2016 Liva Echwald-Tijsen. Alle rettigheder forbeholdes.

Træd Frem
Fiolstræde 23
1171 København K
CVR-nr.: 3625 4319