TRÆD FREM

TRÆD FREM

Træd frem – du må gerne. Din gennemslagskraft er en muskel, der kan trænes. Er den stærk og udviklet, kan du bruge den til at tage lederskab og få andre til at følge dig, fordi du fremstår ærlig og med integritet.

Vi tilbyder værktøjerne og metoderne til at skabe kontakt og relation til andre, når man træder ind i en ny kontekst, skal udfylde en ny rolle eller præstere i nye rammer.

TRÆD FREM styrker dig som formidler, så du tager ejerskab og står frem med det, du er allerbedst til. Som leder, iværksætter, politiker og som menneske.

EJERSKAB

STÅ FREM OG INDTAG RUMMET

Du taler også med kroppen, og den er en vigtig medspiller i alt, hvad du kommunikerer. Dit kropsprog påvirker dine tanker, dine følelser og dit humør – og omvendt har din bevidsthed stor betydning for, hvordan du indtager et rum.

Tør du stå frem som dig? Har du modet til at stå fast i det, der er dit? Tør du tage ejerskab og formidle det, du står for?

TRÆD FREM træner dig i at få krop og bevidsthed til at tale samme sprog, så du fremstår rolig og selvsikker foran andre. Det giver dig ejerskab og mod til at træde frem som den du er, når du er allerbedst.

LEDERSKAB

FÅ ANDRE TIL AT FØLGE DIG

En ide eller et budskab kan være nok så kraftfuldt, hvis din autoritet undermineres af en krop, der blokerer eller taler mod det, du siger.

Der skal skabes sammenhæng mellem din krops bevidsthed, din rolle og din relation til kollegaer eller medarbejdere, så du kan udfylde dit fulde potentiale som leder.

TRÆD FREM træner dig i at bruge kroppen som et aktivt ledelsesværktøj. Du lærer at have forståelse for dine bevægelser og handlinger og bruge dem til at inkludere andre.

På den måde skaber du tryghed og tillid, når du som leder indtager rummet og din egen rolle. Du står frem med dine budskaber og bygger bro. Mellem en ide og en investor, et politisk budskab og vælgerene, strategier og medarbejdere.

MELLEMRUM

SKAB RUM TIL AT KOMMUNIKERE

Når vi glemmer mellemrummet, bliver det vigtigere at reagere, svare, skrive eller mene noget i stedet for at forstå.

Over alt i vores hverdag har vi nyttige mellemrum, der skaber plads til eftertænksomhed og forskellighed. Som rummet mellem noderne i musikken, der hjælper os til at høre melodien.

Ved aktivt at bruge mellemrummet bliver vi bedre til at lytte og modtage feedback. Vi skaber kontakt, dyrker den gensidige respekt og opbygger tillidsfulde relationer.

I TRÆD FREM lærer du at bruge mellemrummet som værktøj, så du får overskud, mod og ro til at udvikle dig eller din forretning.

YDELSER

Workshop

traed-frem_workshop

Her er du med, bliver set og hørt. Alle øvelser er altid designet med mening og formål for holdet, samtidig med at der er fuld respekt for den enkelte deltager.

For at få ny viden ind under huden må vi aktivere kroppen. Derfor kan du regne med at du kommer op ad stolen ved alle Træd Frem workshops.

 

Foredrag

traed-frem_foredrag

Alle foredrag i Træd Frem er med ord, der inspirerer til handling, der med visuelle universer giver plads til fortolkning og energi, og som inkluderer lytteren.

Her må du slå ørebøfferne ud, skrible noter og tage imod dét, der giver mening for dig.

1:1 Træning

traed-frem_one-to-one

Træd Frem tilbyder også træning i enerum, hvor dine individuelle behov står i centrum for undervisningen. Her kan du forvente at bliver set, hørt og udfordret.

Vi arbejder sammen gennem coachende samtaler, fysiske øvelser, brugbare værktøjer og opgaver. Alt efter dine behov, ønsker og formål med træningen.

KUNDER

Tak for et super oplæg forleden!

Jeg har fået mange positive reaktioner fra mine kolleger, og som sagt var min chef også rigtig positiv stemt og vil gerne give økonomisk støtte til videre undervisning i kropssprog for interesserede.

Leder, Offentlig institution, Sundhedssektoren

Det er en fornøjelse at få feedback, fordi du balancerer en kærlig opmuntrende tone i en sårbar situation og samtidig giver skarpe opmærksomhedspunkter, der udvider min horisont og virker klare og overskuelige og giver mig mod på at arbejde videre med det.

Jeg føler mig holdt af og skubbet videre på en gang.

General Manager, ved Startup Hub

Jeg kan klart anbefale Livas tilgang til arbejdet, hvor jeg ikke skulle tilegne mig en regelret måde at opføre mig på, men netop kunne udnytte min personlige fremtoning.

Liva arbejder hurtigt og målrettet, og det var en kæmpe hjælp at have møder før, under og efter det intense arbejde med valgkampagnen.

Rasmus Nordqvist, Folketingsmedlem, Alternativet

BAGGRUND

KROPPENS BUDSKAB ER OGSÅ DIT

TRÆD FREM er startet af Liva Echwald-Tijsen. Med en baggrund som danser, scenekunstner og underviser er jeg trænet i at bruge kroppen som et professionelt værktøj til at formidle et budskab.

Men det var først senere i mit arbejde som Brand Manager, at jeg opdagede, hvor stærkt et værktøj kropssproget er, både i det personlige lederskab, den daglige kommunikation i teamet og i lederskabet over situationer og grupper.

I TRÆD FREM træner jeg dig i at stå frem og bruge kropssproget professionelt til at formidle dine budskaber, når du skal sælge din ide, din viden, din virksomhed eller dig selv.

Jeg arbejder i krydsfeltet mellem kropsprog, kommunikation og formidling for at finde de styrker, der hjælper den enkelte med at træde frem og brænde igennem. Jeg har set, hvordan kropssproget kan spænde ben for unikke ideer, store tanker og vigtige budskaber og arbejder med at skabe balance mellem at være ”for meget” og måske fremstå lidt aggressiv og arrogant. Eller være ”for lidt” og veje i vinden uden et fast holdepunkt.

 

KONTAKT

LIVA ECHWALD-TIJSEN

COACH I NONVERBAL
KOMMUNIKATION

+45 4046 4978
LIVA@TRAEDFREM.DK

FIOLSTRÆDE 23
1171 KØBENHAVN K
CVR NR: 3625 4319